הסכם תקשורת

מסמך זה, מתחילתו ועד סופו, כולל פסקה זו, מסדיר את ההתקשרות בינינו, Ctrl-S (להלן גם: "קונטרול S", "אנחנו", "אנו", "לנו"), לבינכם – הגורם שמבקש לרכוש את אחד השירותים המוצעים על ידינו (להלן גם: "אתם", "הינכם", "הלקוח")  באתר האינטרנט שלנו: ctrl-s.digital (להלן גם: "אתר האינטרנט"), או בדרך אחרת. להסכם זה מצטרפים לפי העניין ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו, מפרטי השירותים המפורטים באתר האינטרנט (כולל תעריפים), כתבי ההזמנה, והסכמים ומסמכים ספציפיים שמלווים שירותים נוספים שניתנים על ידי קונטרול S.

עליכם להיות הנציג המוסמך של העסק כדי להתקשר איתנו בהסכם זה

השירותים שאנחנו מציעים מתאימים למגוון עסקים וארגונים. על ידי אישורכם להסכם זה, אתם מצהירים כי אתם הנציגים המורשים של העסק ו/או הארגון, וכי אתם מוסמכים לכך. במידה ומדובר בתאגיד ולא בעסק פרטי, אתם מצהירים כי קיבלתם הרשאה מתוקפת מהתאגיד להיכנס להסכם זה. כחלק מדרישותינו, יהיה עליכם להצגת מסמכים ואישורים רלוונטיים, כגון אישור עורך דין ואו רואה חשבון, כדי לאמת ולוודא את הנוגע לעניין בקשרים אלו.

תמיכה

אנחנו מספקים תמיכה ללקוחותינו ולנציגים המורשים מטעמם דרך הוואטסאפ שלנו. שירות התמיכה שלנו פעיל בימי א' עד ה', בין השעות 11:00 ל-19:00, והתגובה לבקשות תינתן תוך מספר שעות בהתאם לסיטואציה ולצורך. מחוץ לטווח השעות והימים הנ"ל, המרכז מספק תמיכה חירומית לעניינים דחופים בלבד ורק דרך פתיחת טיקטים.

גיבוי חומרים

לא קיימת מערכת החסינה לאירועי סייבר / תקלות. לכן גיבוי עצמאי של האתר שלכם ושמירתו במקום נפרד, הינו אחד הדברים החשובים שעליכם לעשות. הפעולה זו תבטיח שבמקרה של אירוע סייבר חמור או תקלה שתפגע במערכת הגיבוי שלנו, או במקרה של תקלה שתתרחש בצדכם, לא יאבדו חומרי האתר שלכם. 

בכדי לפתור בעיה זו יצרנו שירות המאפשר שליחת הגיבוי ישירות אל הלקוח דרך Google Drive. שירות זה אינו בתשלום לאתרים הקטנים מ-500 MB (מגה בייט) וניתן בתשלום לכל נוסף לכל מגה בייט נוסף בתעריף של 0.1 ש"ח לגיבוי. במידה ולא תתאפשר ההעלה לחשבון ה-Google Drive של הלקוח מכל סיבה שהיא (לדוגמא אבל לא מוגבל ל: חוסר במקום אחסון, שינוי הסיסמה של החשבון, ביטול ידיני של החיבור) קונטרול S אינה לוקחת אחריות.

באישור הסכם זה אתם מאשרים כי אתם מוותרים מראש על כל טענה ו/או תביעה כנגדנו בנושא הגיבויים ובכל טענה של אובדן חומרים, וכי ידוע לכם כי הוראה זו הינה יסודית בהסכם זה ובלעדיה לא היינו יכולים ולא היינו מסכימים להציע לכם את השירותים שלנו בתנאים של הסכם זה.

איך מבטלים את ההסכם איתנו ואיך סוגרים חבילות

אם תחליטו להפסיק את ההתקשרות שלכם איתנו, תצטרכו לסגור את החשבון שלכם ולאחר סיום תקופת החיוב הנוכחית – כלומר, אותו חודש הספציפי (לא חודש קלנדרי), לא תחויבו עוד, כל עוד אין לכם חיובים קיימים שלא שילמתם. אם כבר שילמתם מראש עבור שירות לשנה, תקבלו זיכוי עבור התקופה הנותרת, בהתחשב בהטבות שקיבלתם כששילמתם. הזיכוי יינתן החל מסוף אותו חודש (כאמור, איננו מתייחסים לחודש קלנדרי, לדוגמא, אם רכשתם שירות שנתי מראש ב-5 בחודש מסוים, הזיכוי עבור התקופה הנותרת יינתן החל מ-5 בחודש הבא לאחר תאריך הביטול). דברים אלה יחולו גם במקרה שתבקשו לסגור רק אחת מהחבילות בחשבון שלכם, ולא את כל החשבון.

שמירה על פרטי הגישה לאתרים שלכם

שמרו בקפידה על פרטי הכניסה שלכם לחשבונות, ממשקים ושירותים שאתם משתמשים בהם, וכחלק מכך, השתמשו בסיסמאות בעלות חוזק גבוה ושנו אותן מדי פעם. הימנעו מלמסור את סיסמתכם לצדדים שלישיים, שקלו בקפידה את ההרשאות שאתם מעניקים לאחרים ואל תשכחו לבטלה בזמן. האחריות על כך מוטלת עליכם לחלוטין. אם יש לכם חשש שחשבונכם נפרץ או שמישהו נכנס לחשבונכם באופן בלתי מורשה, ידעו את שירות התמיכה שלנו מיד ונעשה מאמצים לעזור לכם ככל יכולתנו.

איחור בתשלומים

ללא פגיעה בכל זכות אחרת שזכאית לה חברתנו, במידה ותתעכבו בתשלום למעלה מ-14 ימים מהמועד המוגדר, מכל סיבה שהיא, גם אם בגלל ביטול תשלום על ידי צד ג', תהיה לנו הזכות, גם מבלי להודיע מראש, להפסיק לספק את השירותים לכם מידית, כולל הסרת האתר שלכם משרתי קונטרול S ו/או חסימת הגישה שלכם לממשקים ולאחסון המידע. באשר לכך, אתם מצהירים כי כל איחור או פירעון כפי שמצוין כאן הוא הפרה יסודית של הסכם זה ומעניק לנו את הזכות לבטל את ההסכם מידית ולחסום את גישתכם לממשקים ולמערכת האחסון. באשר לכך, אתם מויתרים על כל טענה כלפינו בנוגע לכך, כולל טענות על נזקים הנובעים מהפעולות שביצענו.

אחריותכם המלאה על תכני אתריכם ופעילותם והעברת פרטיכם בעקבות תלונה

אנו לא מכירים את הפעילות העסקית שלכם, את התכנים המפורסמים באתרים בחשבונכם ומקורם, ואת אופן התנהלותכם ו/או של לקוחותיכם. אתם מסכימים כי במידה ותתקבל תלונה אצלנו בקשר לחשבונכם ו/או אתרים בו, או אם יעלה חשד בעינינו כי אתם מפעילים את החשבון שלכם באופן שאינו כנה או מוסכם, או אף בניגוד לחוק, או שהאתר שלכם יכול לשמש לפעולות לא חוקיות (בין אם אתם יודעים על כך ובין אם לא), אנו עשויים להסיר את האתר שלכם או חלק ממנו, או לסגור את חשבונכם, לחסום את הגישה שלכם לממשק ולמערכת האחסון, וכן לכוון את ספק השירותים לפי תנאים אחרים (כגון: הצגת אישורים מגורמים מורשים, אישור עורך דין, הצהרה וכד'). העובדה שנקטנו בפעולות אלה אינה מצביעה על כך שפעלתם באופן בלתי חוקי, אך איננו מוכנים לבצע חקירות ובדיקות עצמאיות כגון אלה, מאחר וזה אינו תפקידנו. אתם מתבקשים לשקול את הנתונים האלו בטרם התקשרותכם איתנו והחלטתכם להשתמש בשירותינו.

תלונות או חששות הקשורים לנושאים הבאים ביחס לחשבונכם עשויים לגרום לנקיטת סנקציות, כולל השעיית האתר ואף ביטול מיידי של ההסכם הזה:

אם יתקבל אצלנו פנייה מצד מתלונן (כולל תאגיד) הטוען כי הפעילות הקשורה לחשבון שלכם מעוררת חששות לגבי פעילות מסוימת, או חשש לגבי פעילות אחרת הנוגדת לחוק – בין אם מדובר בדין אזרחי או פלילי – יהיה לנו הזכות להעביר לו את שמכם המלא ופרטי הקשר שלכם (כולל אנשי הקשר וכל גורם הקשור לחשבון שלכם). שימו לב כי איננו מבצעים בדיקות וחקירות, זה אינו תפקידנו , ולכן אנו רשאים להעביר את הפרטים האמורים כך שתוכלו להתמודד עם התלונה ישירות עם המתלונן, ולא תסתתרו מאחורינו. על ידי אישורכם לסכם זה אתם מצהירים כי אתם מבינים ומסכימים לכך וכי אתם מויתרים מראש על כל טענה או תביעה כלפינו בעניינים אלו.

נשתף פעולה עם כל גורם רשמי המבקש מאיתנו נתונים הקשורים לחשבון שלכם, לאתריכם ולהתנהלותכם, כאשר לדבריו יש חשש כי הפעילות הקשורה לחשבון שלכם מכילה עבירות.

חשוב לנו להדגיש כי גם אם יתברר בסופו של דבר כי האשמות שהושטו עליכם (בין על ידי גורם רשמי ובין על ידי גורם פרטי, בין במישור האזרחי ובין במישור הפלילי) לא היו מוצדקות, אתם מאשרים ומצהירים כי כל עוד פעלנו בתום לב ובזהירות, אפילו אם טעינו בדיעבד, אתם לא תהיו רשאים לדרוש מאיתנו פיצוי מכל סוג שהוא עבור כל נזק שיתכן כי גרמנו לכם על פי טענותיכם.

מדיניות הגנה ואבטחה ומוכנות לאירועי סייבר

מדיניות האבטחה שלנו מורכבת משילוב של כלים ומגבלות כדי להבטיח את שלמות ועמידות מערכות המידע שלנו. אנו מכילים סטנדרטים אבטחתיים מוכנים לעמוד בצרכים של עסקינו ואתרי הלקוחות שלנו. במסגרת כך, אנו מקדמים תרבות ארגונית שמעודדת את התנהגות אחראית בנוגע לסיכונים אבטחתיים וכוללת עמידות בפני סיטואציות חירום.

בכדי לשרת את מטרות האבטחה שלנו, אנו מבצעים פעולות פנימיות ואבטחתיות רבות, כולל אך לא מוגבלות על שילוב מוצרי אבטחה של חברות רבות. להגנה על המערכות המרכזיות שלנו, אנו מפעילים טכנולוגיות מתקדמות, מערכות אבטחה שונות, סריקות אבטחה, ניטורים מתמדים, תוכנות אנטי-וירוס, שירותי גילוי חיצוניים, ועוד. כחלק מהתגובה שלנו לאירועים חריגים או אסונות, אנו גם מחזיקים במנגנונים להתאוששות מקרות חירום.

אנחנו מבקשים להבהיר כי, על אף כי אנו עושים שימוש באמצעים רבים כדי להגן על המערכות שלנו מפני התקפות ותקלות, אין ביכולתנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני כל ניסיון תקיפה. אנחנו עושים מאמצים רבים כדי להגן על המערכות שלנו, אך אין ביכולתנו להבטיח כי כל ניסיון תקיפה ייכשל. בהסכמתכם לתנאי ההסכם הזה, אתם מצהירים כי אתם מבינים ומסכימים לכך. כמו כן, בהסכמתכם לתנאי ההסכם הזה, כי אתם מבינים ומסכימים לכך וכי אתם מויתרים מראש על כל טענה או תביעה כלפינו בעניינים אלו.

למען הסר ספק, יש לציין כי האמצעים שאנו נוקטים בהם להגן על המערכות שלנו והסטנדרטים והעקרונות הארגוניים שאנו מכילים, אינם מיועדים להגנה או אבטחה מסוימת על אתרי האינטרנט והמערכות שלכם, ואינם יכולים להחליף את המדיניות הארגונית שלכם. אנו מספקים לכם תשתית לאחסון האתר וממשק שמציע אפשרויות שונות בהקשר הזה, אך אתם האחראים הבלעדיים לכל הנוגע לאופן בו נוצר, מופעל ומתוחזק האתר שלכם (וכל תוספיו ורכיביו), המערכות אליהן הוא מחובר, מדיניות האבטחה שלכם, תקנים וסטנדרטים שאתם בוחרים להכיל, סוג החומרים שאתם מאחסנים באתר והתאמתם למסגרת השירות שלכם, ועוד. כל אלה אינם חלק ממסגרת השירות שלנו ואינם באחריותנו, אלא באחריותכם הבלעדית.

באופן כללי, למרות שאיננו אחראים על אבטחת אתרי הלקוחות עצמן, אנו עשויים לסרוק את האתרים לחיפוש אחר חולשות אבטחה ופגיעויות. אם יהיו ממצאים, הם יישלחו אל הלקוחות לטיפולם המיידי. לעתים נבצע בעצמנו טיפול מיידי בחלק מהממצאים לצמצום סיכונים מיידיים. במקרים קיצוניים, ייתכן שנצטרך להגביר את ההגנה על האתר, ואף לכבותו. כך גם יקרה אם לקוח לא יענה לבקשתנו לטפל באתר וישאיר את הממצאים ללא טיפול.

אחריותכם על אתר האינטרנט, המערכות, והפעילות העסקית שלכם

כפי שכבר צוינו, אתם אחראים לאופן שבו אתר האינטרנט שלכם מוכן, מנוהל, מבוקר ומתוחזק, כולל כל תוספים ורכיבים. אתם חייבים לבחון באופן תדיר את הנושאים האמורים, לסדור כל חולשה שהתגלתה, לעדכן גרסאות רכיבי האתר וליישם מדיניות מתאימה בעניין סיסמאות ושמירה על תחנות קצה ושיתופים בגישה לניהול האתר. חשוב לציין שאין לאחסן ולשמור באתר חומרים שאינם מתאימים לשירותים שלנו (שירותינו מיועדים לאתרי תדמית ובלוגים או לחלק התדמיתי של האתר, ולא לניהול "מאגרי מידע", ולא לשמירת מידע רגיש, מידע עסקי סודי וכדומה). אנו מפעילים כלים שונים במטרה לסייע לכם ולהקל עליכם גם בכיסוי ההגנה על אתרכם, אך יש לציין כי הכלים והאמצעים הללו הם מוגבלים וחלקיים (ובמה שקשור להתראות וכלי בקרה, תלויים כמובן גם באופן שבו תבחרו להטיל פעולות), ולא מכוונים להחליף את כל הפעולות והאמצעים שעליכם לבצע, כפי שצוין לעיל.

במקרה של תקלה טכנית או מתקפת סייבר, כדי שלא יאבדו לכם חומרי האתר, יש לכם לרשות מערכת המספקת לכם את היכולת להוריד באופן פשוט ונוח גיבויים מלאים של האתר שלכם. אחריות זו עליכם, ועליכם לציית לה בתדירות שתבחרו. עליכם לשמור על גיבויים אלו במקום נפרד מהחשבון והאתר שלכם, כדי להבטיח שאם בעתיד תרצו להקים את האתר במקום אחר, תוכלו לעשות כך. חשוב לציין כי במקרה קצה, גם מערכות הגיבוי שלנו עשויות להיפגע, ולכן עליכם להקפיד על גיבוי האתר באופן תדיר.

תיקונים ושינויים בתנאי ההתקשרות

אנו עשויים לשנות את תנאי ההתקשרות מעת לעת, אך כל שינויים כאלו לא יחולו על תקופות קודמות. עם כך, עם כל שינויים מהותיים, כמו עדכון התעריפים לדוגמה, נעדיף להודיע לכם באמצעות הדוא"ל שהוזן בחשבונכם או דרך הודעה שתישלח אליכם באמצעות מערכת ההודעות שלנו וממשק הניהול. אם תחליטו להמשיך להשתמש בשירותים שלנו לאחר עדכונים אלו, הינכם מביעים בכך את הסכמתכם לשינויים ולא תהיינה לכם תביעות או טענות בקשר לכך כלפינו.

איזה כיף שמתחילים !!

תשאירו לנו את הפרטים שלכם ואנחנו ממש כבר נחזור אליכם
דילוג לתוכן